LITWA z daleka i z bliska

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” współfinansowało wyjazd naszej orkiestry do Wilna na Litwie.

Dla rychwalskiej młodzieży wyjazd był nie tylko przeżyciem ale ważnym elementem edukacji oraz możliwością nawiązania współpracy z rówieśnikami z wileńskiej Szkoły Średniej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Polonii wileńskiej. W wileńskiej szkole orkiestra wykonała koncert oraz uczestniczyła w pokazach konkursowych dzieci i młodzieży wileńskiej. Niektórzy z nas mieli okazję zasiąść w jury i oceniać konkursowe zmagania. Nie obyło się bez upominków, które przygotowaliśmy do wykorzystania podczas lekcji w szkole oraz indywidualnie dla uczestników konkursu.  Nasi muzycy mieli okazję zapoznać się z historią narodu polskiego tworzoną poza granicami kraju.

Uczestnicy wycieczki poznali rodaków na stałe zamieszkałych na ziemiach litewskich. Młodzież uczestniczyła w obchodach święta Polaków na Litwie w Domu Polskim oraz w miejscu bardzo znaczącym dla kultury i historii Polski, którym jest Zułów, miejsce urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie powstaje tam muzeum historyczne upamiętniające jego postać.

Związek Polaków na Litwie zaprosił nasz zespół do wzięcia udziału w obchodach święta patriotycznego w Zułowie. Tam orkiestra wykonała koncert i dostąpiła zaszczytu posadzenia drzewa w Alei Dębowej, która jednocześnie jest Aleją Pamięci Narodowej.

W programie wycieczki znaleźliśmy czas na zwiedzenie Wilna, Kowna i Zamku w Trokach a efektem finalnym wycieczki było zaproszenie młodzieży z Wilna na rewizytę do Rychwała.

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” dofinansowało wycieczkę z programu 1% dla mojej organizacji kwotą 4122.00 zł. Brakujące środki finansowe pozyskaliśmy od burmistrza Rychwała Stefana Dziamary oraz naszych życzliwych sponsorów J

Składamy ogromne wyrazy podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować tak wartościową wycieczkę.